اصول اخلاقی مجموعه

ما کارکنان شرکت صدرا پخش نگین کالا در لوای نام گروه بازرگانی صدرا ، با عنایت به خداوند تعالی و در جهت حفظ منافع ملی کشورمان و شرکت خود و رضایتمندی مشتریان به عموان بزرگترین و مهمترین سرمایه شرکت متعهد به رعایت اصول اخلاقی ذیل هستیم:

مشتریان
ما مشتریان مجموعه را با ارزش ترین و رفیع ترین سرمایه و هویت خود می دانیم و همواره جایگاه آنان را در کلیه منافع شرکت مد نطر قرار داده و در جهت حفظ آن کوشش می نماییم.
انتقادات و پیشنهادات
توجه واقعی به انتقادات و پیشنهادات مشتریان می نماییم و بر جامه عمل پوشاندن به خواسته های بر حق آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی نماییم.
پیشبرد اهداف
همواره در جهت پیشبرد اهداف مجموعه به ارایه طرح ها ، خلاقیت ها و نوآوری ها توجه می نماییم.
کار تیمی
در تمام مراحل کاری سازمان فرآیند کار تیمی و گروهی را به عنوان یک رکن اساسی در فعالیت روزانه خود قرار می دهیم.
نظم و آراستگی
در ارایه نظام آراستگی محیط کار خود و کلیه شعب خود و تیم فروش خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
منافع مشتری
نسبت به کلیه منافع مرتبط با حفظ رضایتمندی مشتریان با بیشترین تلاش و پیگیری اقدام می نماییم.
sadra

منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان گروه بازرگانی صدرا و واحد توسعه سرمایه گذاری صدرا خدای یکتا را شاکریم که نعمت گام نهادن در مسیر خدمت به ملت شریف و غیور خوزستان و ایران را بر ما ارزانی داشته است و پیمان می بندیم اصول بیانیه حاضر را همواره مد نظر داشته و عملکرد خویش را با محک این اصول بسنجیم و تمام سعی خود را بکار خواهیم گرفت تا بر عزت و موفقیت بیشتر این شرکت و مجموعه که طی سالها تلاش و کار صادقانه بدست آمده است بیفزاییم.

حقوق مشتریان

انجام صحیح و شایسته امور محوله را جز وظایف خود دانسته و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجه به ظوابط و آیین نامه مجموعه به انجام رسانیم و از حقوق مشتریان صیانت نماییم.

مشتری مداری

با اعتقاد به اصل مشتری مداری و پذیرش مشتری و به عنوان عامل محوری در صنعت لوازم خانگی ، معتقد به همسویی منافع شرکت و مشتریان بوده و ضمن تلاش جهت تامین و ارتقا حداکثری منافع مشتریان در چهارچوب مقررات مجموعه به طور جد برای کسب منافع مجموعه قدم برداریم.

نظم و آراستگی

رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع و فروتنی و مسولیت پذیری را سر لوحه تمام امور خویش قرار دهیم.

پاسخگوی مشتریان

صبر و شکیبایی را پیشه خود سازیم و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی پاسخگوی مشتریان بوده و حفظ کرامت انسانها را سر لوحه خویش قرار دهیم.

ارتقای کیفیت خدمات

استفاده از دانش روز و فناوری های نوین را به همراه ابتکار و نوآوری از ضروریات دانسته و در راه کسب آن و ارتقای کیفیت خدمات مشاوره و فروش تخصصی ساعی باشیم.