فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای صدرا

آدرس همه‌ی شعب صدرا

کوی ملت (کوروش)، خیابان اقبال، بین خیابان ۹ و ۱۱

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
 

کوی انقلاب (کمپلو)، دور میدان ۱۵ خرداد

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

پادادشهر، خیابان ۱۰، جنب بانک رفاه

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
گلستان، بین آذر و دی، جنب بانک مسکن
۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

کوی باهنر، بلوار معلم، روبروی بانک مسکن، جنب مسجد فاطمه زهرا (س)

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

امانیه، خیابان خرم، نبش فاطمی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
کارون (کوت عبدالله)
۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

خیابان شیخ بهاء جنوبی، بین خیابان البرز و سام

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

خیابان شهید روشنی، بین امام و پناهی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

بلوار مدرس، روبروی درمانگاه شهدا

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

خیابان حافظ قدیم

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

میدان پنج بنگله، نبش خیابان منتهی به هتل جهانگردی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 

خیابان منتظری، بین بهشتی و حضرت رسول

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
خیابان منتظری، بعد از شیرینی فروشی‌تجلی
۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

بلوار ادیب، بین چهارراه ضابط زاده و میدان طوقچی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
خیابان سعدی، بین کوچه ۴۲ و ۴۴
۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
 
خیابان امام، نرسیده به چهارراه شهرداری، جنب مسجد صاحب الزمان

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز کوروش

کوی ملت (کوروش)، خیابان اقبال، بین خیابان ۹ و ۱۱

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز کمپلو

کوی انقلاب (کمپلو)، دور میدان ۱۵ خرداد

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز پادادشهر

پادادشهر، خیابان ۱۰، جنب بانک رفاه
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز گلستان

گلستان، بین آذر و دی، جنب بانک مسکن
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز باهنر

کوی باهنر، بلوار معلم، روبروی بانک مسکن، جنب مسجد فاطمه زهرا (س)
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز امانیه

امانیه، خیابان خرم، نبش فاطمی
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اهواز شیخ بهاء جنوبی

خیابان شیخ بهاء جنوبی، بین خیابان البرز و سام
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اندیمشک

خیابان شهید روشنی، بین امام و پناهی
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه ایذه

بلوار مدرس، روبروی درمانگاه شهدا
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه خرمشهر

خیابان حافظ قدیم
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه مسجدسلیمان

میدان پنج بنگله، نبش خیابان منتهی به هتل جهانگردی
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه دزفول

خیابان منتظری، بین بهشتی و حضرت رسول

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه اصفهان

بلوار ادیب، بین چهارراه ضابط زاده و میدان طوقچی
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه شهرکرد

خیابان سعدی، بین کوچه ۴۲ و ۴۴
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه الیگودرز

خیابان امام، نرسیده به چهارراه شهرداری، جنب مسجد صاحب الزمان
 

تماس تلفنی

۰۹۳۳۰۷۸۵۴۱۹ – ۰۶۶-۴۳۳۲۱۰۵۴

آدرس شعبه اهواز کارون (کوت عبدالله)

کارون (کوت عبدالله)
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶

آدرس شعبه بهبهان

خیابان منتظری، بعد از شیرینی فروشی‌تجلی
 

تماس تلفنی

۰۶۱-۳۴۴۷۸۱۱۹ – ۰۹۳۳۰۷۸۶۰۳۶
پیمایش به بالا