فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای صدرا

منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان فروشگاه ها ی زنجیره ای صدرا خدای یکتا را شاکریم که نعمت گام نهادن در مسیر خدمت به ملت شریف ایران را بر ما ارزانی داشته است و پیمان میبندیم اصول بیانیه حاضر را همواره مدنظر داشته و عملکرد خویش را با محک این اصول بسنجیم و تمام سعی خود را بکار خواهیم گرفت تا بر عزت و موفقیت بیشتر این شرکت و مجموعه که طی سالها تلاش و کار صادقانه بدست آمده است بیفزائیم.

پیمایش به بالا