فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای صدرا

سوگندنامه مشاوران فروش صدرا

من به عنوان فروشنده ی حرفه ای، سوگند یاد میکنم که متعهد به حفظ اعتبار شخصی، شهرت سازمان و پایبند به روحیه ی عالی یک فروشنده ی حرفه‌ای هستم و به این ترتیب متعهدم تا همه‌ی موارد زیر را همیشه رعایت کرده و پایبند به آن باشم

من متعهد میگردم از تمامی دارایی ها و امکانات و کالاهای موجود در فروشگاه جهت ارتقای سازمان استفاده نموده و از وارد شدن به هرگونه صدمه به دارایی های فروشگاه جلوگیری کرده و از فروشگاه و سازمان همچون اموال و دارایی خود محافظت نمایم.

من متعهدم اگر اخلاق حرفه ای را با انرژی و امید همراه کنم بهترین نتیجه برای خود، مشتری و سازمان را بدست خواهم آورد.

من متعهدم که دائما برای ارتقای کیفیت فعالیت کاری خود و خدمت بهتر به مشتریان برنامه ریزی کرده و برای آنها یک مزیت ایجاد کنم. من میدانم خط مشی سازمانم نه فقط فروش بیشتر، بلکه ارزش آفرینی برای مشتریان است.

من متعهدم در تمامخی مراحل کاری سلسله مراتب سازمانی را رعایت کنم و موثرترین روش پاسخگوی مدیر خود باشم.

من متعهدم که ۱۰۰% مسئول اقدامی هستم که در حین فعالیت فروش و در فروشگاه صدرا انجام میدهم. من اعتقاد مدارم زمان ارزشمند خود را صرف بیان بهانه های عدم تحقق اهداف فروش کنم چرا که وقت من و سازمان ارزشمند و فرصت ساز است.

من متعهدم که در قامت مشاور فروش صدرا، هرگونه پاداش، ارتقا و تشویق، به عملکرد شخصی من در چهارچوب سازمان بستگی دارد.

من متعهدم که اقدامات لازم روزانه در فروشگاه به گونه‌ای انجام دهم که نتیجه دوری از رکود فروش و پرهیز از عدم تحقق هدف‌های ماهانه فروشگاه شود.

در این راستا، من متعهدم که نیاز مشتری خود را درک کنم، قبل از آن که به نیازهای شخصی خود در فروش فکر کنم چرا که هدف من کمک به مشتری است.

من متعهدم که در هر کلامی که مشتری از من میشوند و هر حرکتی که از من میبند، تعهد به سازمان، اعتبار برند، صداقت خودم و درستی حرفه ی فروش را به نمایش بگذارم و چرا که مشتری میخواهد درستی و مفید بودن کار ما را قبل از خرید قضاوت کند.

من روزانه متعهد و آگاهم که ارتقای دانش فنی، تخصصی و کسب اطلاعات به روز درباره بازار و رقبا به من کمک میکند تا در انجام وظایفم، حرفه ای عمل کنم و دائما در حال پیشرفت باشم.

و من وظیفه دارم از قوانین و ظوابط مربوط به کار آگاهی پیدا کنم و در صورتی که اطلاعی از آنها ندارم با رعایت سلسله مراتب برای اطلاع یافتن از قوانین، پیگیری های لازم را انجام دهم.

پیمایش به بالا