فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای صدرا

اصول اخلاقی کارکنان​

ما کارکنان فروشگاه های زنجیره ای صدرا با عنایت به خداوند متعال و در جهت حفظ منافع ملی کشورمان و شرکت خود و رضایتمندی مشتریان به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه شرکت متعهد به رعایت اصول اخلاقی ذیل هستیم: 

ارزش مشتری

ما مشتریان مجموعه را با ارزش ترین و رفیع ترین سرمایه و هویت خود می دانیم و همواره جایگاه آنان را در کلیه منافع شرکت مد نظر قرار داده و در جهت حفظ آن کوشش می نماییم.

انتقادات مشتری

توجه واقعی به انتقادات و پیشنهادات مشتریان می نماییم و بر جامه عمل پوشاندن به خواسته های بر حق آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی نماییم.

نوآوری و خلاقیت

همواره در جهت پیشبرد اهداف مجموعه به ارائه طرح ها،خلاقیت ها و نوآوری ها توجه می نماییم.

کار تیمی

در تمام مراحل کاری سازمان فرآیند کار تیمی و گروهی را به عنوان یک رکن اساسی در فعالیت روزانه خود قرار می دهیم.

آراستگی

در ارائه نظام آراستگی محیط کار خود و کلیه شعب خود و تیم فروش خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

رضایتمندی مشتریان

نسبت به کلیه منافع مرتبط با حفظ رضایتمندی مشتریان با بیشترین تلاش و پیگیری اقدام می نماییم.

پیمایش به بالا